Mendi en esperanto

 

Por ricevi la libron « Ok jaroj ĉirkaù la mondo » bonvolu sendi la mendilon al la ĉi-supra adreso

Bruno ROBINEAU -Le Moulin Boireau

49270 LANDEMONT - Francio

kun via pago. Ni povas ankaù sendi ĝin rekte al viaj amikoj en aliaj landoj. Bonvolu tiam indiki la ĝustan adreson de la ricevonto.

Rabato : 10 % por 2 aù 3 ekzempleroj

Mi deziras ricevi                                                          

Ok jaroj ĉirkau la mondo – 240 paĝoj -    20 €  x       ekzempleroj    =

                                                                           Rabato : 10 % por 2 aù 3 ekzempleroj    -

                                        Sendokosto (4 €/ 1 ekz.  -  4.50 €/2 ekz.  -  5.90 € / 3 ekz.)   +   

      tiu sendokosto validas por Francio kaj eùropaj landoj. Por aliaj landoj bonvolu kontakti nin   ________________

                                                                                                                                  Sume     =

      Bonvolu sendi la librojn al tiu adreso :

Nom :

adreso

Code Postal et ville :

Tel :

Retadreso :